Sideshow

Internet cáp quang FPT,
Công nghệ GPON siêu nhanh

Thiết bị đầu cuối cho mạng cáp quang GPON
Switch 4 cổng và wifi chuẩn n tốc độ cao 300Mbps.

Khám phá ngay

Truyền hình FPT - Càng xem càng yêu

Thiết bị xem truyền hình và các nội dung theo yêu cầu trên nền tảng công nghệ IPTV

Khám phá ngay

FPT Play BOX 2018

Mang cả thế giới giải trí sống động và đặc sắc vào ngôi nhà của bạn
Truy cập internet, đọc báo, email, duyệt web...

Khám phá ngay

FPT Play BOX - Biến tivi thường thành SmartTV

Xem gì trên Truyền hình FPT

Xem thêm

07/10/2014

Khắc phục sự cố mất kết nối Internet băng rộng trong 72 giờ

Từ ngày 1/4/2015, ít nhất 90% số lần mất kết nối Internet băng rộng cố định mặt đất phải được doanh nghiệp khắc phục trong 36 giờ với khu vực nội thành, thị xã và trong 72 giờ đối với khu vực thị trấn, làng, xã.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất là cơ sở để người dùng giám sát chất lượng của các doanh nghiệp. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
Ngày 2/10/2014, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã ký Thông tư 12/2014/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất” (QCVN 34:2014/BTTTT). Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất là dịch vụ truy nhập Internet được cung cấp thông qua mạng viễn thông cố định mặt đất dựa trên các công nghệ khác nhau có tốc độ tải xuống từ 256 kbit/s trở lên.
Có hiệu lực thi hành từ 1/4/2015, “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất” sẽ thay thế cho “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL” (QCVN 34:2011/BTTTT) được ban hành kèm theo Thông tư 11/2011/TT-BTTTT ngày 26/5/2011.
Theo đó, kể từ tháng 4/2015, các DN cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (gọi tắt là DN cung cấp dịch vụ Internet băng rộng) phải đảm bảo cung cấp dịch vụ cho khách hàng với chất lượng phù hợp với các mức chỉ tiêu chất lượng được quy định tại Quy chuẩn QCVN 34:2014/BTTTT.
Quy chuẩn quy định, DN cung cấp dịch vụ Internet băng rộng phải đảm bảo chỉ tiêu thời gian khắc phục mất kết nối đạt mức tối thiểu 90% số lần mất kết nối được khắc phục trong thời gian 36 giờ đối với địa bàn nội thành, thị xã và 72 giờ đối với các khu vực thị trấn, xã, làng.
Thời gian khắc phục mất kết nối được tính từ lúc DN cung cấp dịch vụ nhận được thông báo về việc mất kết nối Internet từ phía khách hàng hoặc từ hệ thống thiết bị của DN đến lúc kết nối được khôi phục. Chỉ tiêu thời gian khắc phục mất kết nối được xác định theo phương pháp thống kê, với việc thống kê đầy đủ số liệu khắc phục mất kết nối trong thời gian tối thiểu là 3 tháng liên tiếp.
Bên cạnh đó, với chỉ tiêu thời gian thiết lập dịch vụ, trường hợp đã có sẵn đường dây thuê bao, DN phải đảm bảo tối thiểu 90% số hợp đồng cung cấp dịch vụ có thời gian thiết lập dịch vụ trong 5 ngày. Với trường hợp chưa có đường dây thuê bao, ít nhất 90% số hợp đồng cung cấp dịch vụ phải có thời gian thiết lập dịch vụ trong khoảng 12 ngày với khu vực nội thành, thị xã và trong 20 ngày đối với khu vực thị trấn, làng, xã.
Ngoài ra, Quy chuẩn cũng quy định cụ thể về các chỉ tiêu chất lượng khác như: tỷ lệ đăng nhập hệ thống thành công đạt từ 95% trở lên; độ khả dụng của dịch vụ phải đạt từ 99,5% trở lên; tỷ lệ khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,25 khiếu nại/100 khách hàng/3 tháng liên tiếp; DN phải có văn bản hồi âm cho 100 % khách hàng khiếu nại trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại…
“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất” áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước và các DN cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất để thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ này theo các quy định của Nhà nước và Bộ TT&TT.

Nguồn ICTNews
Khắc phục sự cố mất kết nối Internet băng rộng trong 72 giờ
on
Khắc phục sự cố mất kết nối Internet băng rộng trong 72 giờ
Rating: 5

Khắc phục sự cố mất kết nối Internet băng rộng trong 72 giờ

Khắc phục sự cố mất kết nối Internet băng rộng trong 72 giờLast Updated: 07/10/2014
Khắc phục sự cố mất kết nối Internet băng rộng trong 72 giờ
Khắc phục sự cố mất kết nối Internet băng rộng trong 72 giờ
Author:
FPT Bến Tre
THC
Từ ngày 1/4/2015, ít nhất 90% số lần mất kết nối Internet băng rộng cố định mặt đất phải được doanh nghiệp khắc phục trong 36 giờ với khu vực nội thành, thị xã và trong 72 giờ đối với khu vực thị trấn, làng, xã.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất là cơ sở để người dùng giám sát chất lượng của các doanh nghiệp. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
Ngày 2/10/2014, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã ký Thông tư 12/2014/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất” (QCVN 34:2014/BTTTT). Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất là dịch vụ truy nhập Internet được cung cấp thông qua mạng viễn thông cố định mặt đất dựa trên các công nghệ khác nhau có tốc độ tải xuống từ 256 kbit/s trở lên.
Có hiệu lực thi hành từ 1/4/2015, “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất” sẽ thay thế cho “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL” (QCVN 34:2011/BTTTT) được ban hành kèm theo Thông tư 11/2011/TT-BTTTT ngày 26/5/2011.
Theo đó, kể từ tháng 4/2015, các DN cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (gọi tắt là DN cung cấp dịch vụ Internet băng rộng) phải đảm bảo cung cấp dịch vụ cho khách hàng với chất lượng phù hợp với các mức chỉ tiêu chất lượng được quy định tại Quy chuẩn QCVN 34:2014/BTTTT.
Quy chuẩn quy định, DN cung cấp dịch vụ Internet băng rộng phải đảm bảo chỉ tiêu thời gian khắc phục mất kết nối đạt mức tối thiểu 90% số lần mất kết nối được khắc phục trong thời gian 36 giờ đối với địa bàn nội thành, thị xã và 72 giờ đối với các khu vực thị trấn, xã, làng.
Thời gian khắc phục mất kết nối được tính từ lúc DN cung cấp dịch vụ nhận được thông báo về việc mất kết nối Internet từ phía khách hàng hoặc từ hệ thống thiết bị của DN đến lúc kết nối được khôi phục. Chỉ tiêu thời gian khắc phục mất kết nối được xác định theo phương pháp thống kê, với việc thống kê đầy đủ số liệu khắc phục mất kết nối trong thời gian tối thiểu là 3 tháng liên tiếp.
Bên cạnh đó, với chỉ tiêu thời gian thiết lập dịch vụ, trường hợp đã có sẵn đường dây thuê bao, DN phải đảm bảo tối thiểu 90% số hợp đồng cung cấp dịch vụ có thời gian thiết lập dịch vụ trong 5 ngày. Với trường hợp chưa có đường dây thuê bao, ít nhất 90% số hợp đồng cung cấp dịch vụ phải có thời gian thiết lập dịch vụ trong khoảng 12 ngày với khu vực nội thành, thị xã và trong 20 ngày đối với khu vực thị trấn, làng, xã.
Ngoài ra, Quy chuẩn cũng quy định cụ thể về các chỉ tiêu chất lượng khác như: tỷ lệ đăng nhập hệ thống thành công đạt từ 95% trở lên; độ khả dụng của dịch vụ phải đạt từ 99,5% trở lên; tỷ lệ khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,25 khiếu nại/100 khách hàng/3 tháng liên tiếp; DN phải có văn bản hồi âm cho 100 % khách hàng khiếu nại trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại…
“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất” áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước và các DN cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất để thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ này theo các quy định của Nhà nước và Bộ TT&TT.

Nguồn ICTNews

Tin tức / Thông báo

Xem thêm

Sản phẩm - Dịch vụ của FPT Telecom


Hotline SMS Zalo
Về đầu trang